tel

De Huid

Het is noodzakelijk onze huid goed te verzorgen omdat het de eerste verdedigingslinie tegen schadelijke invloeden in onze omgeving is. De opperhuid (bestaande uit 5 lagen) bevat zelf geen bloedvaatjes, maar wordt gevoed door de bloedvaatjes uit de lederhuid. De huidflora en talg beschermen de huid  tegen het binnendringen van bacteriën en schimmels. Talg en de tussencelstof/kitsubstantie (cholesterol, lipiden: vrije vetzuren, triglyceriden, ceramiden) beschermen de huid tegen vochtverlies uit de huid en zorgen ervoor dat er geen water de huid binnendringt. De bovenste 3 lagen van de opperhuid bestaan uit verhoornde afgestorven cellen. De onderste 2 lagen bestaan uit levende cellen, waarvan in de onderste laag de cellen geproduceerd worden. In deze onderste laag bevinden zich tevens de cellen van Langerhans, welke een belangrijke rol spelen bij het immuunsysteem. Bij een binnendringing in de huid nemen Langerhanscellen antigenen van de binnendringers op en voeren deze mee naar een lymfeklier. (verwar de cellen van Langerhans niet met de eilandjes van Langerhans welke insuline produceren en zijn een onderdeel van de alvleesklier). Deze onderste laag vormt dus een belangrijke bescherming en zorgt dus voor voortdurende vernieuwing van de huid. De cellen bewegen zich naar de boven gelegen huidlagen waar deze zich verder ontwikkelen. Gemiddeld wordt de gehele opperhuid elke 30 dagen volledig vervangen.


Via de papillen laag in de lederhuid, gaat de opperhuid over in de lederhuid. Via de papillenlaag krijgt de opperhuid zijn voedingsstoffen. In de lederhuid vinden we de bloedvaten, lymfevaten, talg-, en zweetklieren. Het is de plek waar zich het grootste deel van het verdedigingssysteem van de huid bevindt. Virussen en bacteriën kunnen in deze laag gericht onschadelijk gemaakt worden. In de lederhuid worden (o.a.) de elastine en collagene vezels geproduceerd. Naarmate we ouder worden neemt het vochtvasthoudend vermogen van de huid af. Vanaf ons 50ste levensjaar zien we dat er bruggen worden gevormd tussen verschillende collageen strengen, zodat deze stugger worden en de huid haar elastiteit verliest. Bij het ouder worden verandert de opbouw van de verschillende huidlagen. Zij worden duidelijk dunner en de vetlagen verminderen evenals de elastische en collagene vezels. Ook het aantal zweetklieren wordt kleiner en de doorbloeding wordt geringer, waardoor de verzorging van de huid met zuurstof en voedingsstoffen terugloopt. Bovendien gaat de celdeling trager verlopen. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat de huid bij het verouderen dun en droger wordt en het herstellend vermogen afneemt. Ook is de huid veel minder elastisch geworden met als gevolg dat ze gemakkelijk beschadigd kan worden en wondjes minder snel genezen.

Het onderhuids bindweefsel bestaat uit los bindweefsel met vetcellen. Hier vindt de energie-opslag en bescherming tegen koude en stoten plaats.