tel

Doel en effecten van massage:

*verbeteren doorbloeding, waardoor er een grotere aanvoer ontstaat

  van  zuurstof en voedingsstoffen en een grotere afvoer van

  afvalstoffen 

*verbeteren stofwisseling

*verbeteren doorlaatbaarheid voor stoffen

*pijnvermindering 

*ontspanning

*positief gevoel van welbevinden (beïnvloeding psyche,

  slaapbevordering, verdieping ademhaling, bevordering rust- en

  herstelprocessen)

*behoud en versterking van uw gezondheid, lichaamsfuncties komen

 weer meer in balans

*bestrijden van: lokale overbelasting

                          spierpijn

                          spierverhardingen

                          spiervermoeidheid

                          spierknopen/myogelosen

                          verklevingen

                          verhoogde of verlaagde spierspanning


Door massage komen diverse stoffen ( bijv.oxytocine, endorfines,

serotonine, lymfocyten, acetylcholine en histamine) vrij in het lichaam,

waardoor:         


*het parasympatische deel van het zenuwstelsel  geactiveerd

 wordt, dus toename stofwisseling, lymfestroom (->minder zwelling)

 en doorbloeding (->stimulering opname voedingsstoffen en zuurstof -

 en  afgifte van zuurstofarm bloed en afvalstoffen als: vrije radicalen,

 H+, water, melkzuur)                                

 *Acetylcholine (komt vrij bij een rustige massage) zorgt voor

  prikkeling van het parasympatische zenuwstelsel (verantwoordelijk

  voor rust- en herstelprocessen) Acetylcholine zorgt er o.a. voor dat

  de spierspanning afneemt waardoor er vermindering van pijn

  ontstaat. Tevens zorgen acetylcholine en histamine voor een

  verbeterde  doorbloeding en beïnvloeden de doorlaatbaarheid van de

  bloedvaten, waardoor er een verbeterde stofwisseling in het weefsel

  ontstaat. Het (ortho)sympatisch zenuwstelsel  wordt geremd 

  waardoor rust en herstelprocessen weer geactiveerd worden en er

  minder stress-hormonen (cortisol, adrenaline en noradrenaline)

  vrijkomen, dus meer rust, minder spanning-stress-angst, het algeheel

  welbevinden neemt toe.     

      

 *Histamine vrij komt uit mestcellen (door een stevige massage) dit

  zorgt op lokaal  niveau voor versterking van de immuunrespons (door

  vergroten bloedvatdoorlaatbaarheid, mogelijkheid tot binding aan

  anti-genen of allergenen, mestcellen worden als afweerreactie

  afgegeven na bijv. een verwonding of infectie. 


 *toename lymfocyten: witte bloedcellen/afweercellen die

  verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schadelijke invloeden

  van buitenaf, ze zorgen voor het goed functioneren van het

  immuunsysteem  

*Toename van het algeheel welbevinden (door oxytocine en

  serotonine)

  Serotonine: gelukshormoon o.a.betrokken bij stemming, slaap,

  emotie, eetlust, verwerking van pijnprikkels

  Oxytocine: wekt o.a. weeën op en zorgt voor het vrijmaken van

  moedermelk maar komt tevens vrij bij positieve interacties als:

  mensen aankijken, aanspreken, aanraken, sluiten vriendschappen,

  romantische interakties.


 *Pijndemping plaatsvindt: endorfines: waardoor remming activatie 

  van de pijnvervoerende zenuwbanen. Serotonine remt vrijkoming

  substance P (->verantwoordelijk  voor het activeren v/d

  pijnreceptoren) waardoor en minder pijn gevoeld zal worden       


*Tevens kan massage invloed uitoefenen op de (iets dikker

  gemyeliniseerde snelle) zenuwbanen  (reagerend op  druk,

  aanraking).  Wanneer deze gestimuleerd worden kunnen zij de dun

  gemyeliniseerde zenuwbanen reagerend op pijnprikkels) overrulen

  waardoor er minder pijn waargenomen wordt