Damen Beauty en Body    

Doel en effecten van massage:

*verbeteren doorbloeding, waardoor er een grotere 

  aanvoer ontstaat van zuurstof en voedingsstoffen 

  en een grotere afvoer van afvalstoffen 

*verbeteren stofwisseling

*verbeteren doorlaatbaarheid voor stoffen

*pijnvermindering 

*ontspanning

*positief gevoel van welbevinden (beïnvloeding 

  psyche, slaapbevordering, verdieping ademhaling, 

  bevordering rust- en herstelprocessen)

*behoud en versterking van uw gezondheid, 

  lichaamsfuncties komen weer meer in balans

*bestrijden van: 

    -lokale overbelasting

    -spierpijn

    -spierverhardingen

    -spiervermoeidheid

    -spierknopen/myogelosen

    -verklevingen

    -verhoogde of verlaagde spierspanning


Door massage komen diverse stoffen (bijv.

oxytocine, endorfines, serotonine, lymfocyten, 

acetylcholine en histamine) vrij in het lichaam, 

waardoor:         


*het parasympatische deel van het zenuwstelsel  

  geactiveerd wordt, dus toename stofwisseling, 

  lymfestroom (->minder zwelling) en doorbloeding 

  (->stimulering opname voedingsstoffen en 

  zuurstof en  afgifte van zuurstofarm bloed 

  en afvalstoffen als: vrije radicalen, H+, water, 

  melkzuur)                                

 *Acetylcholine (komt vrij bij een rustige massage) 

  zorgt voor prikkeling van het parasympatische 

  zenuwstelsel (verantwoordelijk voor rust- en 

  herstelprocessen) Acetylcholine zorgt er o.a. voor 

  dat de spierspanning afneemt waardoor er 

  vermindering van pijn ontstaat. Tevens zorgen 

  acetylcholine en histamine voor een verbeterde  

  doorbloeding en beïnvloeden de doorlaatbaarheid 

  van de bloedvaten, waardoor er een verbeterde 

  stofwisseling in het weefsel ontstaat. 

  Het (ortho)sympatisch zenuwstelsel wordt geremd

  waardoor rust en herstelprocessen weer 

  geactiveerd worden en er minder stress-

  hormonen (cortisol, adrenaline en 

  noradrenaline) vrijkomen, dus meer rust, minder

  spanning-stress-angst, het algeheel welbevinden 

  neemt toe.     

    

 *Histamine vrij komt uit mestcellen (door een 

  stevige massage) dit zorgt op lokaal  niveau 

  voor versterking van de immuunrespons 

  (door vergroten bloedvatdoorlaatbaarheid, 

  mogelijkheid tot binding aan anti-genen of 

  allergenen, mestcellen worden als afweerreactie

  afgegeven na bijv. een verwonding of infectie. 


 *toename lymfocyten: witte bloedcellen/

  afweercellen die verantwoordelijk zijn voor 

  het tegengaan van schadelijke invloeden

  van buitenaf, ze zorgen voor het goed 

  functioneren van het immuunsysteem  

*Toename van het algeheel welbevinden 

  (door oxytocine en serotonine)

  Serotonine: gelukshormoon o.a.betrokken bij 

  stemming, slaap, emotie, eetlust, verwerking 

  van pijnprikkels.

  Oxytocine: wekt o.a. weeën op en zorgt voor

  het vrijmaken van moedermelk maar komt

  tevens vrij bij positieve interacties als:

  mensen aankijken, aanspreken, aanraken, 

  sluiten vriendschappen, romantische interakties.


 *Pijndemping plaatsvindt: endorfines: waardoor

   remming activatie van de pijnvervoerende 

   zenuwbanen. Serotonine remt vrijkoming

   substance P (->verantwoordelijk  voor het 

   activeren v/d pijnreceptoren) waardoor en 

   minder pijn gevoeld zal worden       


*Tevens kan massage invloed uitoefenen op de 

  (iets dikker gemyeliniseerde snelle)zenuwbanen  

  (reagerend op  druk, aanraking). Wanneer deze 

  gestimuleerd worden kunnen zij de dun

  gemyeliniseerde zenuwbanen reagerend op 

  pijnprikkels) overrulen waardoor er minder pijn 

  waargenomen wordt